Insectenwerkgroep

De Insectenwerkgroep is ontstaan uit de Vlinderwerkgroep. Oorspronkelijk werden enkel de dagvlinders geïnventariseerd in onze regio.

Al deze gegevens werden gebundeld in een heus dagvlinderrapport dat jaarlijks werd uitgegeven. Deze dagvlinderinventarisatie startte reeds in 1992 en we hebben dit 19 jaar volgehouden, waarmee we het langslopende vlinderproject hadden in Vlaanderen. Momenteel worden alle vlindergegevens uit de regio verzameld via waarnemingen.be waardoor ons project in feite nog steeds verder loopt.

Intussen hebben we ons studieterrein uitgebreid naar andere groepen. Momenteel verzamelen we systematisch de gegevens van nachtvlinders, zweefvliegen, boktorren, lieveheersbeestjes, weekschildkevers, langpootmuggen, libellen, sprinkhanen en bijen uit onze regio. De gegevens worden verwerkt in artikels die verschijnen in ons Natuurhistorisch tijdschrift of in afzonderlijke rapporten.

Daarnaast willen we gezamelijk op regelmatige basis op stap gaan in onze natuurgebieden om onze kennis te verruimen. Deze uitstappen vinden op onregelmatige tijdstippen plaats volgens de weersomstandigheden.

Heb je hierin interesse, laat het ons weten, dan plaatsen we je naam op de mailinglijst. dit kan door een mailtje te versturen naar de contactpersoon van onze Insectengroep.

Contactpersoon:  jan.versigghel