Plantenwerkgroep

In 1997 werd met succes gestart met een Plantenwerkgroep, in de daaropvolgende jaren is deze verder gezet.

Het doel is aan alle geïnteresseerden een elementaire plantenkennis bij te brengen. Tevens willen we met onze plantenwerkgroep het Meetjesland botanisch inventariseren. Dit gebeurt door regelmatige inventarisaties langsheen wegbermen of in natuurreservaten in het Meetjesland, waar planten gedetermineerd worden aan de hand van diverse flora's.

Zo hebben we reeds heel wat zeldzame planten ontmoet op onze  streeptochten, maar de gewone planten krijgen eveneens onze aandacht.

Door vele deelnemers is ondertussen reeds een ruime basiskennis opgebouwd, maar dit hoeft nieuwe geïnteresseerden zeker niet af te schrikken. We willen zeker aan nieuwkomers voldoende aandacht besteden en hun de elementaire basiskennis bijbrengen.

Contactpersoon: william white